topÖDEK KÖYÜ İNTERNET SİTESİ:  

E-mail:  yonetim@odek-koyu.com Copyright  © Her Hakkı Saklıdır. İzinle sitedeki yazılardan alıntı yapılabilir. Sitedeki yazıların sorumluluğu yazarına aittir.     


 

Değerli Ödekli Komşular,

Zeki Zarigil tarafından kurulan ve sonrasında Ödek Köyü Derneğine devredilen web sitesinin ziyaretçi sayfasında 119 sırasında 21.Ocak 2007 tarihinde Zeki Sarıgil imzasıyla yazılan ziyaretçi notunda 6.paragrafta şu notu üzülerek okuduk.

"Bu vesileyle aramızdaki faşistlere ve onların maşalarına da seslenmek istiyorum. Evet üzüntüyle belirtmeliyim ki bizim aramızda da faşist görüşlüler var ve bu güruh çeşitli ortamlarda faşist düşünce va tavırlarının propagandalarını çok iyi yapıyorlar. Mesela Kürtler ve Ermeniler hakkında hiç çekinmeden ve belki de hiç düşünmeden ırkçı ifadeler kullanabiliyorlar; hiçbir tarihsel ve bilimsel bir birikim ve deneyim sahibi olmadan yörenin insanlarının soy ağacını çıkarmaya çalışıyor ve dahası kendi soyundan olmayan ve hoşuna gitmeyen aileler hakkında da Nereden geldikleri bilinmiyor; gibi Bunlar soysuzdur; anlamına gelebilecek ifadeleri hiç çekinmeden kullanabiliyorlar. Onların nerede, nasıl bir eğitim aldıklarını tavır ve hareketleri de zaten çok iyi belirtiyor. Şu da var ki onlar bu büyük kültüre ve bu topluma ait olamazlar..."

Zeki Sarıgil'in Ermeni asıllı bir Türk Gazetecisinin hunharca öldürülmesini telin işçin içinden geçen duygularını yazması gayet tabii bir şey. Biz de bu menfur olaydan dolayı ziyadesiyle üzülüyor ve menfur olayı ve katillerini kınıyoruz.

O kurşun Türkiye'ye sıkılmıştır. Belki öldürülen 1 kişi ama, 70 milyon insanımız yaralanmıştır.

Peki Zeki Sarıgil'in kurşunu nereye sıkılmıştır?

Öldürülen gazeteci ile bizim köyün ne alakası var?

Öldüren katil veya katiller ile bizim köyün insanlarımızın ne alakası var?

Tam anlamıyla bir fırsatçılık yapılmış ve alakasız konular sinsice bağdaştırılmaya, örtüştürülmeye çalışılmıştır. Telin mesajının arasına sarıgilin zehiri katılarak verilmiştir.

"Aramızda (yani Ödek Köyünde) faşist görüşlüler var..." deniyor.

Kimmiş bu faşistler?

Biz köyümüzde bir tek kişinin bile faşist olduğunu düşünemiyoruz.

Biz Köyün bütün fertlerini gerek aile bazında ve gerekse bireysel olarak seviyor ve sayıyoruz. Hepsini, istisnasız, hürmete ve saygıya değer buluyoruz...

Hiç kimse benim köyümüzün bir ferdine faşist diyemez. Derse, HALT ETMİŞ OLUR. Dersini alır. Ona gerekli dersi köyümüzün insanları verecektir.

İddia edildiği gibi biz yörenin insanlarının soyağacını çıkartmadık. Kendi ailemizinkini çıkarttık Çünkü, herkesin ailesini biz bilemeyiz. Ayrıca da üstümüze elzem değildir.

Hiç kimse bizi kendi ailemizle ilgili, masum bir soyağacı çalışmasından dolayı suçlayamaz. Her aile ve herkes kendi soyağacı çalışmasını yapmakta özgürdür.Bu ne suçtur ve ne de kınanacak bir şeydir. Feridun da kendi ailesini araştırdığını söylüyor. Şimdi o da mı faşistlikle suçlanıyor?

Biz hiç bir aileyi "Bunlar soysuzdur" diyerek veya o anlamı yükleyerek başka bir ifadeyle betimlemiş değiliz. Sarıgil ailesi için sadece "Nereden geldikleri bilinmiyor" demişiz. Gerçekten de nereden geldiklerini bilmediğimiz için salt bilmediğimizi ifade etmişiz. Bu araştırmayı kendi ailemizle sınırlı tuttuğumuzun en açık delilidir.Nitekim kendi ailesinden de soyacı çalışması yapan olmuş ki bunlardan biri Feridun Sarıgil bize gönderdiği e-mailde, yaptığı araştırmalara göre İran'dan Ardahan/Kars yöresine ve oradan da Ödek Köyüne gelip yerleşmiş olduklarını tespit ettiğini belirtmesi üzerine bu cümle oraya kaynağı da belirtilerek yazılmıştır.Bütün bunlara Zeki Sarıgil de tanık olmuştur. Şimdi kalkıp bu gerçekleri bilmesine karşın olayı saptırarak konuyu bir telin mesajı konumundan çıkartıp bir saldırı ve suçlama atağına dönüştürmüştür.

Böyle bir suçlamayla Zeki Sarıgil ne kazanacak?

HİÇ BİR ŞEY!

Sadece mayasını ortaya koymuş olacak! Bir MECZUP (!) olduğu açıkça anlaşılmış olacak.

"Onların nerede, nasıl bir eğitim aldıklarını tavır ve hareketleri de zaten çok iyi belirtiyor." diyor.

Şabloncu bir zihniyet ile olaya yaklaşıyor. Belli okullardan faişt, belli okullardan komünist yetişir demeye getiriyor.

Yani peşin hükümlü!. Dar kafalı! Yargısız infaz yapıyor.!!!

Anlaşılan bizlerin geldiği mevki , makamı gözü götürmüyor! O bu kafayla böyle bir makama hayatta gelemez. Kıskançlığından belki de kuduruyor ve bu haleti ruhla saldırıyor. Aksi halde çatlayacak durumda!

Kendi köylüsünü, komşusunu faşist ilan eden ve onlara hakaretler eden, suçlayan birisine Köyümüzden kimse hoş geldin demez.

Ödek olarak böyle bir talihsizliği yaşadığımız için üzüntülüyüz.

Ancak peşin hükümlü, saldırgan, despot, dediğim dedik, ağzından çıkanı kulağı duymayan biri için "meczup" diye yakasını bırakıyoruz.

Eller deliye hasret biz ise aklıllıya! diyor ve geçiyoruz. Onun adı Zekidir, Ne yapsa yeridir.

Allah sonumuzu hayır getirsin...

Saygılarımızla....İbrahim Acun

 


.........................................................................

HADİSE 1           HADİSE 2          HADİSE 3           HADİSE 4 

.........................................................................

 


 

 
 E-mail: yonetim@odek-koyu.com
 Bu sayfanın son güncelleme tarihi: 23-02-2012

 bottom